Αίτημα πληροφοριών

Εγκαταστάσεις | Fotonio Events & More

  Θεατρική διάταξη

 Σχολική διάταξη

 Banquet

  Ρεσεψιόν

 Wi-fi Internet access

 Εξοπλισμός ήχου  

 Σύστημα προβολής 

 Σκηνή

 Φως ημέρας 

 Συσκότιση αίθουσας  

  Κλιματισμός

 Μεταφραστικό σύστημα